Mobile menu trigger

Wilde algen vergaren

Definitie

Onder algen vallen meercellige zeewier, mariene algen, fytoplankton en microalgen.

Algemeen

Voor het in het wild vergaren van algen is een aantal eisen opgenomen in de biologische wetgeving. Een biologisch bedrijf dat in het wild algen vergaart, moet in haar bedrijfsplan aantonen hoe zij aan deze eisen voldoet. Het bedrijfsplan is het vertrekpunt van de inspectie. Een aandachtspunt bij het verzamelen van algen is de duurzaamheid op de lange termijn.

Locatiekeuze

De vergaring van wilde algen kan biologisch worden gecertificeerd als de gebieden waar de algen groeien van zeer goede ecologische kwaliteit zijn (niet verontreinigd). De vergaring mag niet ten koste gaan van de lange termijn stabiliteit van de natuurlijke habitat. Dit moet u aan kunnen tonen in uw bedrijfsplan.

Wetgeving

Voor details zie Verordening (EU) 2018/848, Bijlage II, deel III, onderdeel 1 Algemene voorschriften en onderdeel 2. Voorschriften voor algen.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle