Mobile menu trigger

Algen (micro)

De teelt van microalgen kan biologisch worden gecertificeerd. Microalgen zijn eencellige algen.

Microalgen in food en in feed
In het verleden mochten biologische micro-algen alleen gebruikt worden als ingrediënt voor veevoer (feed), tegenwoordig mag het ook gebruikt worden in biologische levensmiddelen (food). Microalgen bestaan voor ongeveer 40% uit eiwitten en zijn dan ook geschikt om eiwitten mee te produceren. Microalgen worden gebruikt in bijvoorbeeld spirulina- en chlorellapoeders en in voedingssupplementen. Voor feed kunnen microalgen in vloeibare of poedervorm door het diervoeder gemengd te worden, maar ook als granulaten.

Teelttechnieken en inputs/ nutriënten
Microalgen kunnen heterotroof of autotroof geteeld worden. Bij autotroof is zonlicht de energiebron van de groei. Voor biologische microalgen is alleen autotroof toegestaan.
Voor microalgen zijn dezelfde regels van toepassing als voor de teelt van macro-algen (zeewier). De inputs moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als die van de overige biologische landbouwbedrijven. Dat geldt voor alle fases in het productieproces van microalgen. In de meeste systemen is de voedingsbodem (de input) voor de algen het resultaat van een voorliggend proces. Het voorliggende proces moet dan ook aan de bio-wetgeving voldoen.
Bedrijven die microalgen telen mogen nutriënten toevoegen mits ze op inputlijst staan én de nutriëntenniveaus in de effluenten niet hoger zijn dan die in het instromende water.
De inputlijst is een publieke lijst met producten die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in de biologische sector. Skal maakt voor de evaluatie gebruik van FiBL Zwitserland. Omdat aquacultuur een nieuwe sector is, waar andere inputs worden gebruikt dan in de landbouw, is het aan te raden de gewenste inputs snel ter evaluatie aan te laten dragen bij FiBL. Leveranciers en producenten van inputs voor aquacultuur dienen een evaluatieverzoek van hun product in bij FiBL en gaan daarmee een contract aan met FiBL. De kosten voor evaluatie worden bij hen in rekening gebracht.

Omschakelperiode
De omschakelperiode voor een microalgeneenheid bedraagt zes maanden (gelijk aan macro-algen) ondanks het feit dat bij de kweek van microalgen het systeem helemaal schoon opgestart kan worden.
Parallelproductie van gangbaar en biologische microalgen is niet toegestaan op één bedrijf (één juridische entiteit). Tijdens de omschakelperiode schakelt dus uw hele bedrijf om naar biologisch. Een andere mogelijkheid is dat u een nieuw bedrijf start, specifiek voor biologische teelt van microalgen. Deze biologische teelteenheid moet dan zowel fysiek als juridisch volledig gescheiden zijn van gangbare teelteenheden van uw andere bedrijf.

Wetgeving
De regelgeving voor microalgen is gelijk aan de regelgeving voor zeewier. In artikel 13 van de Verordening (EG) Nr. 834/2007: basiswetgeving (pdf.) kunt u meer lezen over de basiseisen. In artikel 6, 25 en 29 van de Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.) vindt u de meeste eisen voor de productie.

Let op

Deze wet-en regelgeving is geldig t/m 31-12-2021.

Kijk hier voor informatie over de nieuwe wetgeving, of hier voor de wetteksten.

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle