Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

"Stapje voor stapje klantgerichter"

Margreet van Brakel, Directeur - 20 May 2016

Margreet van Brakel

Als directeur van Skal streef ik naar een open, transparante organisatie. Dat betekent dat we meer communiceren over onze inspectieresultaten, de nalevingscijfers en de ontwikkelingen binnen de biologische sector. Oftewel: we laten steeds meer zien van wat we doen.
Een ander onderdeel van een open organisatie is dat we onze werkwijze verbeteren op basis van wat u met ons deelt over uw ervaringen met Skal. We willen weten wat uw verwachtingen zijn over ons toezicht. Daar waar mogelijk, willen we daar aan voldoen. Maar het mag nooit ten kostte gaan van de missie van de organisatie. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. En daarbij is en blijft de wetgeving de meetlat; soms moet iets gewoon omdat het in de wet staat.

Om er achter te komen hoe u onze inspecties ervaart monitoren we vanaf april 2016 de tevredenheid van de geïnspecteerde. Na de jaarlijkse Skal-inspectie kunt u telefonisch benaderd worden om vragen te beantwoorden over de kwaliteit van de inspectie. Uit de onderzoeken in 2015 blijkt dat u de inspecteurs gemiddeld een rapportcijfer geeft van 7,8. Positieve punten die naar voren kwamen: duidelijke inspecties, deskundige inspecteurs en goede uitleg over regelgeving. Er werden ook verbeterthema’s benoemd: verdere digitalisering (minder papierwerk), flexibelere planning van de inspecties en uitgebreidere informatievoorziening voorafgaand aan de inspecties.

Gelukkig zijn de verbeterthema’s voor ons heel herkenbaar. Ik kan u zeggen: “er wordt aan gewerkt!” Alleen die flexibele planning blijft een lastig punt... Onze inspecteurs moeten elk jaar alle geregistreerden door het hele land bezoeken. Om dit mogelijk te maken zonder onnodige kosten, denk aan kilometers en (file)tijd, wordt dit zo slim mogelijk gepland. Tegelijkertijd doen we de afgelopen maanden een groot beroep op uw flexibiliteit; door de lawine aan toelatingsonderzoeken moeten we regelmatig al geplande jaarlijkse inspecties verzetten. Zo heeft een piek in de groei van de sector ook nadelen. Maar gelukkig komen we er meestal samen wel uit.
En gaat er naar uw idee iets helemaal mis? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen.