Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Op naar 2019!

Nicolette Klijn, Directeur Skal Biocontrole - 15 December 2018

KobaltFoto1790191515

Na een bijzonder warme en droge zomer maken wij ons op voor de koude wintermaanden. Dit is de tijd voor bezinning en reflectie.
De biologische sector groeit gestaag en er zijn geen tekenen dat die ontwikkeling zich zal keren. Dit betekent voor Skal Biocontrole de uitdaging om de dienstverlening rondom de bio-certificering op te schalen en over meer schakels in de keten uit te rollen. In de huidige, en toekomstige, arbeidsmarkt is het werven en opleiden van inspecteurs een steeds grotere uitdaging.
Ook de verkeerssituatie in Nederland maakt dat het steeds meer tijd kost om van A naar B te komen. In het licht van deze uitdagingen zal Skal zich moeten bezinnen over de wijze waarop het toezicht op de biologische sector is ingericht. Mede door de mogelijkheden die de nieuwe bio- verordeningen gaan bieden kunnen we meer risicogericht gaan werken en in de toekomst verschillende toezichtsarrangementen aanbieden.

Ik kijk er naar uit om in 2019 samen met de medewerkers van Skal Biocontrole, het bestuur én de sector een nieuwe visie te ontwikkelen op de wijze waarop de betrouwbaarheid van het biologische keurmerk wordt geborgd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gebruikmaken van digitale instrumenten om het toezicht te effectueren en mogelijk ook efficiënter in te richten. Hiermee willen wij meebewegen met de snelle ontwikkelingen van het digitale administreren. We zullen afstemming zoeken met collega-toezichthouders die dezelfde informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld RVO op het gebied van perceelsregistratie. Wellicht dat we in de toekomst weidegang kunnen monitoren op basis van de tankmelk in plaatst van een fysieke inspectie op het bedrijf. Skal zal actief op zoek gaan naar de laatste innovaties op sensoren- en data-gebied om ons toezicht zo effectief mogelijk in te richten. Hierbij staan we open voor suggesties en ideeën vanuit alle geregistreerden en andere stakeholders binnen de biologische sector.

Er zijn nog een paar weken te gaan in 2018 en dan sluiten we een druk jaar af bij Skal Biocontrole. Wij zien 2019 met vertrouwen tegemoet en zullen in samenspraak met de sector en LNV van Skal Biocontrole een toekomstbestendige toezichthouder maken, noodzakelijk voor de verdere groei van de sector en handhaving van het consumentenvertrouwen.

Hierbij wens ik iedereen alvast een goede afronding naar de feestdagen en een succesvolle start van het nieuwe jaar!

Ontmoet ik u in 2019 op de BioBeurs?