Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Alert op verbeterkansen

Margreet van Brakel, Directeur - 18 May 2015

Margreet van Brakel

Deze week publiceren we ons Jaarverslag 2014. Hierin kunt u lezen hoe we toezicht houden op de naleving van de biologische wetgeving.
2014 was voor mij het eerste jaar als directeur van Skal, een jaar van kennis maken met de biologische sector. Wat op valt is de enorme veelzijdigheid en tegelijkertijd de verbondenheid om het biologische segment verantwoord door te laten groeien.

De inspecties van Skal hebben laten zien dat het overgrote deel van de bio-bedrijven ook in 2014 voldeed aan de wettelijke voorschriften. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Bedrijven geven soms te weinig aandacht aan het controleren van wat ze aankopen. Is het allemaal aantoonbaar biologisch? Bij de bedrijven die een biologische en een gangbare productiestroom hebben, is interne traceerbaarheid essentieel. Hoe toont u aan dat de stromen niet vermengd kunnen worden? Biologische bedrijven zijn wettelijk verplicht om de risico’s goed in kaart te brengen. Onze inspecteurs lopen er vaak tegenaan dat de analyse niet volledig is of onvoldoende toegespitst op de biologische productie. Allemaal verbeterkansen die kunnen bijdragen aan het verminderen van de geconstateerde afwijkingen en  bovenal een betrouwbaar biologisch product!  

Ook Skal staat onder controle. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Accreditatie (RvA) of Skal voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan een toezichthouder op de biologische productie. In 2014 hebben we daarnaast een 10-daagse audit gehad vanuit de  Europese Food and Veterinary Office.
Als directeur blijf ik alert op verbeterkansen. Graag deel ik daarom met u waarin Skal zich aan het ontwikkelen is.
De groeiende biologische sector betekent voor ons hogere inspectieaantallen. In 2014 hebben we veel aandacht besteed aan het vernieuwen van onze inspectieplanning. Zo kunnen we ook in 2015 de groei opvangen én genoeg capaciteit overhouden voor risicogericht toezicht.
Wellicht is het u al opgevallen dat meldingen sneller worden afgehandeld? Of dat de beoordelingstermijn van de inspectierapporten is afgenomen?
In 2015 zetten we deze ontwikkeling door; focus op efficiëntie bij het dagelijkse werk en focus op risico’s en daadkracht in het toezicht op en de handhaving van de naleving.