Mobile menu trigger

“Al die administratie!”

Als nieuwe manager inspecties bij Skal ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inspecties van Skal. Maar wat maakt een inspectie nou goed?
Uit ons klantenonderzoek blijkt dat u prima tevreden bent over de kwaliteit van onze inspecties. De inspecteurs krijgen gemiddeld een rapportcijfer van een 7,8. U vindt het belangrijk dat de inspecteurs deskundig en vriendelijk zijn en dat zij de inspecties efficiënt inrichten. Als de inspecteur er blijk van geeft dat hij uw specifieke productieproces kent, krijgt hij (of zij) extra waardering.
Onze inspecties bestaan uit het checken van de praktijk, maar onze inspecteurs duiken ook graag de administratie in. En daarvoor bestaat weleens iets minder begrip, merk ik.

De verantwoordelijkheid voor een betrouwbaar product moet daar liggen waar hij hoort, namelijk bij u en uw duizenden collega’s in de biologische sector. U bent eindverantwoordelijk voor een aantoonbaar betrouwbaar biologisch product. En tijdens onze inspecties kunt u dat laten zien aan onze inspecteurs.
Het vastleggen van gebeurtenissen in uw administratie is een belangrijke basis voor het uitvoeren van onze inspecties. Zonder administratie is het vrijwel onmogelijk om een blik op de historie te werpen of om de keten waar uw bedrijf onderdeel van uitmaakt, inzichtelijk te krijgen. Zonder het beoordelen van uw administratie zou de inspectie eigenlijk alleen maar een momentopname zijn en zou uw positie in de keten niet duidelijk zijn.
Ik hoop dat dit het belang van een stuk inspectie op de administratie verklaart. Ik zie kansen om in de toekomst de administratieve druk bij inspecties te verlagen door de inzet van ICT; uw medewerking zal daarbij wel van belang zijn.

Onze inspecteurs houden ervan als een inspectie goed is voorbereid; dat het bewijs van uw goede naleving klaarligt om beoordeeld te worden. Het is dus niet zo dat de inspecteur d.m.v. zoekwerk in de administratie bewijs moet vinden voor naleving van de regels, u moet dit zelf kunnen aantonen aan de inspecteur. Een goede voorbereiding zorgt voor een win-win situatie: het werkt prettiger voor de inspecteur én de inspectie is sneller voorbij waardoor u meer tijd heeft voor uw biologische product en uw klanten.

Toon Costermans
Manager Inspecties

PS
Als u tips of suggesties heeft over hoe Skal haar inspecties slimmer in kan richten, mail mij dan vooral: tc@skal.nl

Bezoekadres
Skal Biocontrole
Dr. Klinkertweg 28a
8025 BS Zwolle
Postadres
Skal Biocontrole
Postbus 384
8000 AJ Zwolle