Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Aandacht voor omschakelen

Rosan de Groot, Inspecteur Landbouw - 14 August 2018

Rosan2

Appeltje-eitje, een peulenschil of toch veel hooi op de vork?
In de praktijk blijkt omschakelen voor het gros van de bedrijven veel aandacht te vragen. Een aantal punten zijn voor de meeste boeren vanzelfsprekend, zoals het stoppen met kunstmest. Andere zaken zijn subtieler, verplicht daglicht in de stal of het gebruik van biologisch zaaigoed zijn aspecten waar niet elke geregistreerde vooraf aan heeft gedacht.
Dat daarnaast ook administratie moet worden bewaard - “Echt alle leverbonnen?”, “Ja, echt álle leverbonnen” – is iets waar ook de boer die al jaren niets meer spuit niet altijd bij stil staat.

Toelatingsonderzoek
Nadat iemand het besluit heeft genomen om zijn of haar bedrijf aan te melden voor biologische landbouw, volgt kort daarop een toelatingsonderzoek door een van onze inspecteurs. Laatst had ik nog zo’n toelatingsonderzoek bij een mooi melkveebedrijf wat recent de percelen had aangemeld. Vooraf kon de geregistreerde zich er weinig bij voorstellen “wat we twee uur lang zouden komen doen” – uiteindelijk werd het nog krap om op tijd af te ronden.
Een toelatingsonderzoek is een informeler bezoek dan een inspectie, een kennismaking van het bedrijf met Skal, maar andersom voor Skal ook een belangrijke eerste indruk van het bedrijf. Er wordt nagegaan of het bedrijf sinds de startdatum aan de biologische regelgeving heeft voldaan, zowel op papier als in het veld. Daarnaast geeft de inspecteur een korte presentatie over het toezicht door Skal en het omschakeltraject wat de kersverse geregistreerde te wachten staat.

Zinvolle vragen
Het grootste deel van deze tijd wordt veelal besteed aan het beantwoorden van vragen. Ik merk dat er bij een geregistreerde die vooraf de moeite heeft genomen zich te verdiepen in de regels, er tijdens het bezoek meer tijd over blijft voor gerichte, bedrijfsspecifieke vragen. De infobladen vooraf doorlezen is zeker een aanrader! Uiteraard proberen we iedere vraag zo goed mogelijk te beantwoorden tijdens het bezoek, maar dat kan bij elkaar een behoorlijke zee aan informatie opleveren in een korte tijd. “Als u mij nu nog meer vertelt, dan gaat het zo het andere oor weer uit!”. Gelukkig maar dat we ook altijd een rapport van het bezoek opstellen, waarin de besproken zaken kunnen worden nagelezen.

Ook hier geldt, een goed begin is het halve werk. Wie vooraf goed op de hoogte is, komt later niet voor verrassingen te staan. Ik vind het dan ook een goede zaak dat er ruim tijd voor zo’n toelatingsonderzoek wordt gepland. Omschakelen vergt tijd en aandacht, van twee kanten.