Teelt van gewassen
Teelt van gewassen

U teelt uw gewassen in de bodem

Biologisch telen betekent dat u uw gewassen in de bodem teelt. Er zijn uitzonderingen:

  • Gewassen die u niet in de bodem kunt telen, zoals bijvoorbeeld paddenstoelen.
  • Plantmateriaal mag u op substraat telen als u het inclusief groeimedium verkoopt. Voorbeelden hiervan zijn potplanten en vaste planten en uit zaad opgekweekte groenteplantjes en perspotjes. Het substraat voor potplanten mag alleen bestaan uit producten die voorkomen in Bijlage 1 van de VO 889/2008 en de inputlijst.