Omschakelperiode
Omschakelperiode
Omschakelen 2
Omschakelen 2

Hoe lang is de omschakelperiode?

Als u percelen wilt omschakelen dan moet u deze schriftelijk aanmelden bij Skal. U ontvangt hiervan een bevestiging. Vanaf het moment van aanmelden moet u zich houden aan de biologische regelgeving.

De omschakelingsperiode is afhankelijk van het gewas of het gebruik van het perceel:

  • Één of tweejarige gewassen: twee jaar
  • Overblijvende gewassen (fruitbomen, asperges etc.): drie jaar
  • Grasland: twee jaar

Skal tijdlijnen DEF Skal tijdlijn graspercelen

Skal tijdlijnen DEF Skal tijdlijn akkerbouwgewassen

Skal tijdlijnen DEF Skal tijdlijn overblijvendegewassen

 

Kan de omschakelingsperiode korter?
Ja, maar alleen als u een officiële verklaring heeft van een terrein eigenaar met percelen welke onder de SNL-certificering vallen. Of een verklaring van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen of de Waterschappen. In de verklaring moet staan hoelang de percelen niet zijn bewerkt met niet toegestane meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In de verklaring moet tevens het nummer van het SNL-certificaat waaronder het perceel geregistreerd staat vermeld worden. Daarnaast moet een kopie van het geldige SNL certificaat van de terreineigenaar worden toegevoegd. Wanneer de percelen langer dan 3 jaar niet zijn bewerkt met niet toegestane meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen dan zijn uw percelen per direct biologisch. Is dit minder dan 3 jaar, dan komt u voor verkorting van de omschakelingsperiode in aanmerking.

Omschakelen voor teelt in kassen kan, in bepaalde gevallen, verkort
Bij teelt in kassen kunt u in aanmerking komen voor verkorting van de omschakelingsperiode als de bodem vloeistofdicht is afgedekt. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De afdekking is intact op het moment van het toelatingsonderzoek/de inspectie.
  • U kunt aantonen dat de bodem minimaal twee jaar vloeistofdicht afgedekt is geweest.

Als u verkorting van de omschakelingsperiode krijgt, dan mag u de eerste biologische teelt pas zes maanden na de startdatum beginnen. Dit omdat het microbiologische bodemleven door langdurige afdekking van de bodem op een zeer laag niveau staat. De startdatum voor de omschakeling is het moment waarop u aan Skal doorgeeft dat u de vloeistofdichte afdekking weg haalt (dit is dus altijd nadat de inspecteur de afgedekte bodem heeft gezien).Tijdens deze zes maanden houdt u zich direct aan alle biologische regels, maar pas na de vastgestelde periode is uw kas biologisch. Wat u teelt in deze zes maanden moet u zonder verwijzing naar ‘(in omschakeling naar) biologisch’ verkopen. Alleen de oogst van een gewas dat u geplant of gezaaid heeft ná het verstrijken van de omschakelingsperiode mag u met biologische verwijzingen verkopen.

Hoe duidt u uw producten aan?
In de periode dat uw percelen nog niet biologisch zijn, oogst u wel van deze percelen. U kunt deze oogst op de volgende manier aanduiden:

  • Zonder verwijzing naar biologisch - de oogst van grasland en gewassen die u tot 12 maanden na de startdatum heeft geoogst.
  • “In omschakeling op de biologische landbouw” - de oogst van gewassen, grasland en overblijvende gewassen die u vanaf 12 maanden na de startdatum heeft geoogst.

Zijn uw percelen biologisch, dan mag u uw oogst aanduiden als:

  • “biologisch” - gras dat u vanaf 24 maanden na startdatum oogst.
  • “biologisch” - de oogst van gewassen die u vanaf 24 maanden na de startdatum heeft gezaaid, geplant of gepoot.
  • “biologisch” - de oogst van overblijvende gewassen die u vanaf 36 maanden na de startdatum heeft geoogst.

Hoe u uw producten verder moet aanduiden leest u hier.