Omschakelen
Omschakelen

Omschakelen

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische gewassen wil telen, moet zich bij ons registreren.

 Het proces tot certificering bestaat uit een aantal stappen:

  1. Informatie aanvragen: dit pakket bevat algemene informatie, branchespecifieke informatie en een registratieformulier.
  2. Aanmelding: u vult het registratieformulier volledig in en stuurt dit terug.
  3. Registratie: zodra wij uw gegevens volledig ontvangen hebben, bevestigen wij uw registratie (bekrachtiging van de certificatieovereenkomst). U krijgt dan ook uw unieke Skalnummer.
  4. Toelatingsonderzoek: wij voeren op uw bedrijf een toelatingsonderzoek uit. De inspecteur gaat samen met u na of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Hij noteert deze bevindingen in een rapport. Op kantoor beoordelen wij dit rapport.
  5. Omschakelingsperiode: afhankelijk van het type bedrijf gaat er een omschakelingsperiode van start. In deze periode moet u aan alle voorwaarden voldoen, maar bent u nog niet gecertificeerd.
  6. Certificatie: na het doorlopen van de hele omschakelingsperiode en bij een positieve beoordeling door de inspecteur ontvangt u een bio-certificaat. Vanaf dat moment kunt u de oogst van wat u plant of zaait ná de omschakelperiode verkopen als 'biologisch'. Voor overblijvende gewassen geldt dat u de oogst na het verstrijken van de omschakelingsperiode als biologisch mag verkopen. Certificaten zijn digitaal beschikbaar.