Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Informatie voor de biologische agrarische sector

Inputlijst
In Bijlage I en II van Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.) staat een opsomming van de stoffen die in de biologische landbouw gebruikt mogen worden. Maar u gebruikt geen stoffen, maar middelen. Daarom ontwikkelde Skal een Inputlijst van middelen (productnamen) die in de Nederlandse biologische landbouw gebruikt mogen worden. Deze middelen zijn aantoonbaar samengesteld uit stoffen die wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan de eerder genoemde bijlagen I en II én de toegestane sporenelementen uit bijlage I van Verordening 2003/2003 . De inputlijst beperkt zich tot meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Inputs op andere lijsten of gecertificeerd door andere controle-instanties mogen niet automatisch gebruikt worden in de Nederlandse biologische sector, omdat de evaluatiecriteria niet overal gelijk zijn.

Check regelmatig
De Skal inputlijst toont de producten die u mag gebruiken als gewasbeschermingsmiddel of meststof. De lijst wordt regelmatig geüpdatet. Het is mogelijk dat de leverancier van het product besloten heeft om dit niet langer te registreren. Dan verdwijnt het middel van de Skal Inputlijst. Checkt u daarom regelmatig of de middelen die u gebruikt nog op de inputlijst staan. Voor producten die van de inputlijst zijn geschrapt, zal Skal een opgebruiktermijn hanteren van maximaal 12 maanden of korter als de wettelijke opgebruiktermijn korter is dan 12 maanden.
Wilt u de toegestane producten van het afgelopen jaar bekijken? U kunt deze opzoeken in het archief.

Samenwerking met FiBL
De inputlijst wordt opgesteld door Skal en is daarmee eigendom van Skal. Skal maakt voor de evaluatie van de middelen gebruik van FiBL Zwitserland. FiBL is een organisatie die al jaren ervaring heeft met het beoordelen van inputs voor de biologische sector in andere landen. Leveranciers en producenten van inputs dienen een evaluatieverzoek van een middel in bij FiBL en gaan daarmee een contract aan met FiBL. De kosten voor evaluatie worden bij hen in rekening gebracht. De evaluatie van Fibl wordt voor publicatie door Skal beoordeeld. Hierbij kan Skal gebruik maken van een Nederlandse Adviesgroep.

Hoe vind ik het product waar ik naar op zoek ben?
U kunt eenvoudig zoeken in de inputlijst, via de zoekcriteria. Dit kan op categorie (bijvoorbeeld stikstofrijke meststoffen), op productnaam of op de naam van de leverancier. Wanneer u het product gevonden heeft, kunt u gedetailleerde informatie inzien door op het product te klikken. Voor meer uitleg zie de handleiding.

Kan ik de producten die ik in het verleden heb gebruikt blijven gebruiken?
Als producten op de Nederlandse biologische input lijst staan vermeld, mag u ze blijven gebruiken. Deze producten worden regelmatig geëvalueerd.  Dit betekent dat u, voordat u producten koopt, altijd moet checken of deze producten geregistreerd staan op de inputlijst. Van producten die niet op de lijst staan moet u op basis van recente data aan kunnen tonen (conform de evaluatiecriteria) dat de producten gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland.

Ik wil een product gebruiken dat niet op de Nederlandse biologische inputlijst staat vermeld. Wat moet ik doen?
Wij adviseren u uw leverancier te motiveren het product te laten registreren op de Nederlandse biologische inputlijst, zodat u het product kunt gebruiken in uw bedrijfsvoering.
Wanneer u meststoffen, bodemverbeteraars of gewasbeschermingsmiddelen koopt die niet staan geregistreerd op de Nederlandse biologische inputlijst EN u kunt niet conform de evaluatiecriteria aantonen dat de producten gebruikt mogen worden in de Nederlandse biologische sector, beoordeelt Skal dit als een afwijking bij de jaarlijkse inspectie.

Voor welk type product kan ik de Nederlandse biologische inputlijst checken voordat ik het product gebruik?
U kunt de Nederlandse biologische inputlijst checken voordat u producten gebruikt uit de volgende categorieën:
•    Meststoffen
•    Bodemverbeteraars
•    Gewasbeschermingsmiddelen
•    Additieven

Voor de volgende categorieën dient de Nederlandse biologische inputlijst als informatiebron. Binnen deze categorieën mag u ook andere in Nederland toegelaten middelen gebruiken die niet op deze lijst staan:
•    Biologisch afbreekbare potten, mulch, etc.
•    Natuurlijke vijanden
•    Wondafdekkkingsmiddelen
•    Feromonen en hormoonvallen
•    Mechanische vallen
•    Basisstoffen

De volgende categorieën zijn niet weergegeven op de Nederlandse biologische inputlijst:
•    Substraat
•    Onverwerkte mest
•    Reiniging- en desinfectiemiddelen
•    Middelen ter verbetering van de diergezondheid
•    Voedermiddelen

Hoe kan ik tijdens de Skal-inspectie aantonen dat de producten die ik in mijn teelt gebruik geregistreerd staan op de Nederlandse inputlijst?
Tijdens de inspectie kunt u de inspecteur de 'Verklaring voor gebruik in de Nederlandse biologische sector' tonen. Deze kunt u op de website bekijken en geprint of digitaal in uw administratie opslaan. Voor specifieke uitleg over deze verklaring voor gebruik, zie de handleiding van de inputlijst.