Biologisch
Biologisch

Biologische sector in 2018

Het aantal geregistreerde bedrijven is eind december 5.046. Deze 5.046 bedrijven staan geregistreerd bij Skal, maar mogen nog niet allemaal hun producten als biologisch verkopen. Landbouwbedrijven moeten na het toelatingsonderzoek eerst een
omschakelperiode doormaken voor zij door Skal gecertificeerd worden. Deze omschakelperiode geldt voor de volledige bedrijfsvoering inclusief grond en dieren. Verwerkers en handelsbedrijven zijn gecertificeerd na een goed doorlopen toelatingsonderzoek.
Het aantal gecertificeerde biologische bedrijven is eind december 2018 4.833. Dat is bijna 7.7% meer dan de 4.486 gecertificeerd biologische bedrijven van eind 2017.

Geregistreerden 2018

 

 

 

 

 

 


Groei in de biologische landbouw
Hoewel het biologisch areaal in Nederland al weer een aantal jaren gestaag stijgt, is het goed om te zien dat ook het aantal landbouwbedrijven na jaren van stabiliteit sinds 2016 weer groeit. Van de 2.010 geregistreerde landbouwbedrijven zijn er 1.849 biologisch gecertificeerd.  Dit zijn er 99 meer dan de 1.750 van eind 2017. De overige 161 landbouwbedrijven zijn eind 2018 nog in omschakeling naar biologisch. Het aantal omschakelaars is hiermee een stuk lager dan de 180 van eind 2017.
Bio areaal 2018

Het omschakelen naar biologische landbouw duurt meestal anderhalf tot twee jaar. Het geregistreerde landbouwareaal is in 2018 toegenomen met 1.835 hectares naar een totaal van 71.351 hectares. De 4.728 hectares die in omschakeling zijn,
zijn van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerden die nieuwe grond laten omschakelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geregistreerde landbouwareaal is in 2017 toegenomen met 7.751 hectares naar een totaal van 69.516 hectares. De 9.067 hectares die in omschakeling zijn, zijn van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerden die nieuwe grond laten omschakelen. Het gemiddeld boerenbedrijf besloeg in Nederland in 2016 32,4 hectare (bron: CBS). Het gemiddelde bio-bedrijf is 36 hectare.

Ontwikkeling bij handel en verwerking
Eind 2017 waren er 2.736 gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 256 meer dan eind 2016. De toename wordt gerealiseerd in de branches opslag (+15%), handel (+11%), vervaardigen (+7%) en import (+4%).

tabellen skal overzicht ontwikkeling aantal geregistreerde bedrijven