Biologisch
Biologisch

Biologische sector in 2017

De biologische sector is in 2017 weer flink gegroeid. Het aantal geregistreerde bedrijven is eind december 4.730. Het aantal bedrijven dat onder toezicht staat van Skal is hiermee met netto 313 bedrijven gegroeid ten opzichte van 2016. Ten opzichte van het aantal geregistreerden op 31 december 2016 is de netto groei in 2017 7%, waarvan 5% bedrijven met landbouwactiviteiten en 8% verwerking en handel.
Deze 4.730 bedrijven staan allemaal geregistreerd bij Skal, maar mogen nog niet allemaal hun producten als biologisch verkopen. Landbouwbedrijven moeten na het toelatingsonderzoek eerst een omschakelperiode doormaken voor zij door Skal gecertificeerd worden. Deze omschakelperiode geldt voor de hele bedrijfsvoering inclusief grond en dieren. Verwerkers en handelsbedrijven zijn gecertificeerd na een goed doorlopen toelatingsonderzoek. Eind 2017 zijn er in totaal 4.486 gecertificeerde bedrijven, 420 meer dan eind 2016.
tabellen skal aantal geregistreerde bedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groei in de biologische landbouw
 Hoewel het biologisch areaal in Nederland al weer een aantal jaren stijgt, is het goed om te zien dat ook het aantal landbouwbedrijven na jaren van stabiliteit sinds 2016 weer groeit. Van de 1.930 geregistreerde landbouwbedrijven zijn er 1.750 biologisch gecertificeerd. Dit zijn er 164 meer dan eind 2016. De overige 180 landbouwbedrijven zijn eind 2017 nog in  omschakeling naar biologisch. Het aantal omschakelaars is hiermee lager dan de 245 van eind 2016. Het omschakelen naar biologische landbouw kost meestal anderhalf tot twee jaar. De nieuwe gecertificeerden van 2017 zijn de omschakeling van hun bedrijf vaak al in 2015 begonnen.
tabellen skal bio areaal in nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geregistreerde landbouwareaal is in 2017 toegenomen met 7.751 hectares naar een totaal van 69.516 hectares. De 9.067 hectares die in omschakeling zijn, zijn van nieuwe bedrijven die omschakelen naar biologisch, maar ook van bestaande gecertificeerden die nieuwe grond laten omschakelen. Het gemiddeld boerenbedrijf besloeg in Nederland in 2016 32,4 hectare (bron: CBS). Het gemiddelde bio-bedrijf is 36 hectare.

Ontwikkeling bij handel en verwerking
Eind 2017 waren er 2.736 gecertificeerde verwerkers, importeurs, handelaren en opslagbedrijven. Dit zijn er netto 256 meer dan eind 2016. De toename wordt gerealiseerd in de branches opslag (+15%), handel (+11%), vervaardigen (+7%) en import (+4%).

tabellen skal overzicht ontwikkeling aantal geregistreerde bedrijven