Skal Biocontrole
Skal Biocontrole
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 2
Skal Biocontrole 3
Skal Biocontrole 3

Biologische inputlijst

Om uw gewassen te beschermen tegen plagen en ziektes past u vruchtwisseling en teeltmaatregelen toe. Aanvullend op deze maatregelen mag u alleen toegestane meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Ook in de biologische sector worden de te gebruiken middelen, ook wel inputs genoemd, steeds complexer. Het is daarom niet raar dat u niet altijd in kan schatten of een middel wel of niet gebruikt mag worden in de biologische bedrijfsvoering. Om u beter van dienst te zijn bieden wij u een inputlijst aan met middelen die geëvalueerd zijn en gebruikt mogen worden in uw sector. Deze lijst biedt een transparant overzicht van middelen die gebruikt mogen worden in biologische teelten in Nederland. U als geregistreerde moet kunnen aantonen dat de middelen die u gebruikt zijn toegestaan. De productnamen die genoemd worden op de inputlijst voldoen aan de lijst van de toegestane stoffen uit Bijlage I en II van  Verordening (EG) Nr. 889/2008: bepalingen voor de uitvoering (pdf.) Dit is een opsomming van stoffen die in de biologische landbouw gebruikt mogen worden. De Inputlijst is een opsomming van middelen (productnamen) die in de Nederlandse biologische landbouw gebruikt mogen worden. Deze middelen zijn aantoonbaar samengesteld uit stoffen die wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan de eerder genoemde bijlagen I en II én de toegestane sporenelementen uit bijlage I van Verordening 2003/2003 .
De inputlijst beperkt zich tot meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voedermiddelen en toevoegingen voor voedingsstoffen of andere inputs zult u niet op deze lijst vinden.

Samenwerking met FiBL
De lijst wordt opgesteld door Skal en is daarmee eigendom van Skal. Skal maakt voor de evaluatie van de middelen gebruik van FiBL Zwitserland. FiBL is een organisatie die al jaren ervaring heeft met het beoordelen van inputs voor de biologische sector in andere landen. Leveranciers en producenten van inputs dienen een evaluatieverzoek van een middel in bij FiBL en gaan daarmee een contract aan met FiBL. De kosten voor evaluatie worden bij hen in rekening gebracht.  De evaluatie van Fibl wordt door Skal beoordeeld, voor publicatie. Hierbij kan Skal gebruik maken van een Nederlandse Adviesgroep.

Mijn product staat er niet op
Mist u een product van uw leverancier op de huidige lijst? Attendeer dan uw leverancier op de mogelijkheid tot registreren en laat ze contact opnemen met Fibl of met Skal.

Wat is de basis van de evaluatie?
Allereerst moet het gebruik van de inputs toegestaan zijn op basis van de Nederlandse regelgeving. Zo moeten gewasbeschermingsmiddelen een Nederlandse toelating hebben. Vervolgens gebruikt FiBL als basis voor de evaluatie de biologische Europese Verordening. Ook worden de middelen getoetst aan de Nederlandse interpretaties. Al deze documenten zijn samengevoegd in een “Evaluatie-richtlijn”. Deze richtlijn wordt aangepast na veranderende regelgeving, veranderende interpretaties en indien nodig op advies van de Nederlandse Adviesgroep.
Inputs op andere lijsten of gecertificeerd door andere controle-instanties mogen niet automatisch gebruikt worden in de Nederlandse biologische sector. Dit omdat de evaluatiecriteria niet overal gelijk zijn.